دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

باورهای مذهبی نگرش به مصرف مواد مخدر را منفی می کند

نتایج طرح ملی " نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر " نشان میدهد " باورهای مذهبی مهمترین متغیری است که نگرش به مصرف مواد مخدر را منفی میکند ".
براساس پژوهش"محمدعلی زکریایی" کهنتایج آن روز چهارشنبه در بیستوسومین نشست پژوهشی ستادمبارزه باموادمخدر ارایهشد، "خانواده و انسجام خانوادگی" نیزعامل نگرش منفی به مصرف مواد مخدر در ایران است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، این محقق با اشاره به نتایج این تحقیق ، گفت :
نگرش اقشارعضو گروههای طبقات متوسط وبالا نسبت بهمواد افیونی نسبتا مثبتتر است و جوانان دارای نگرش مداراگونهتری نسبت به مصرف مواد مخدر هستند.
به گفته این پژوهشگر، یک سوم جامعه یک نوع از مواد مخدر را مشاهده کرده اند که نشان دهنده رواج مواد افیونی در جامعه است ، البته این رواج به معنای اعتیاد نیست.
زکریایی ، " بی فایده ترین و گمراه ترین اصطلاح موجود در حوزه مواد مخدر را کلمه " اعتیاد " ذکر کرد و گفت : درصد نسبتا زیادی به طور بالقوه یا با لفعل مصرف کننده مواد مخدر هستند، ولی معتاد نیستند.
وی افزود : براساس دادههای این طرح مردم امیدی به حل این معضل توسط دولت ندارند و حس مسوولیت پذیری بر خلاف اخلاق عمومی ایرانیان در این حوزه زیاد است.
این محقق با اشاره به اینکه نمیتوان برنامه یکپارچه ای برای نقاط مختلف کشور تدوین کرد ، گفت : براساس نتایج این طرح در برخی شهرها مانند بندرعباس مردم تقریبا بیخیال هستند و در برخی شهرها مانند رشت ، نگرانی مردم در مورد مواد مخدر جدی است.
وی همچنین گفت : حساسیتهای جامعه فقط مربوط به افراد وابسته است و هر فرد گلیم خود را از آب بیرون میکشد و احساس افراد اساسا اجتماعی نیست. زکریایی گفت " مردم مهمترین نقشی را که برای اقدامات دولتی قایل هستند ایجاد فضاهای فراغتی ، ایجاد اشتغال ، اجرای برنامههای فرهنگی و اجتماعی و ایجاد مراکز درمان و کاهش آسیب است.

وی گفت: با یک تحلیل احتیاط آمیز میتوان ادعا کرد اگر کنشهای جایگزین مانندحوزههای مدنی ، فضاهای تفریحی متنوع ، رضایت ازوضع موجود و ارایه امکانات زندگی مناسب ، ساماندهی اقتصادی و معیشت مردم و مصونسازی اقشار مختلف جامعه بوجود آید ، مساله مصرف تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.

طرح ملی نگرش ایرانیان به مصرف مواد مخدر نخستین طرح جامع ملی در ‪۲۵‬ سال گذشته است. این طرح با گستردگی در سطح ‪ ۲۴‬استان کشور توسط مرکز تحقیقات آموزش و فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با مواد مخدر اجرا شد. جامعه نمونه این طرح ‪ ۱۴‬هزار نفر بود و ‪ ۲۲۰‬موضوع در ابعاد مختلف از جمله کاهش تقاضا ، مقابله با مواد مخدر و آینده مواد مخدر بررسی شد.بیست وسومین نشست پژهشی در فرهنگسرای شقایق تهران با حضور دکتر جهانی جانشین دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، استادان وپژهشگران برگزار شد.

منبع خبر: تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۶/۰۹/۱۴


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چطور نامزد ریاست جمهوری خود ارضائیمطالب و مقالاتهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس راخانواده و اعتیاداز وابستگی به وارستگیوضعیت اعتیاد در ایرانرويكردي نو به پيشگيري ازاسلام :حوزه - دانشگاهکی دیر میشه ؟رويكردي نو به پيشگيري ازاعتیادپیشگیری ازاعتیاد و مبارزراه حل آسيبهای اجتماعی اسمزدایی از متادونآمیزش جنسی در فقه اسلامیراههائی برای تصمیمگیری دصفحه اصلیآیا هنوز هم کسی هست بگویدزوجهای خوشبختسوالات پزشکیآیا جدائی همیشه بهترین رسالم سازی مجلس کار یک پزشپیامهای کاربرانافرادموفق چه ویزگی های مشناخت صرعسایتهای دیگرمنافع درمان اعتیاد با متایمان ، نیرویی که کوه هارشیشه خطرناکترین ماده مخدصدا وسیمای سایتمراحل رسیدن به خواسته ها اثرات شیشه و کراکصرع و دلایل صرعمشاورهاختلال جنسی در مردانصرع و درماننوروفیبک 2اعتیاد و مشروبات الکلیصرع در زناننوروفیدبکاعتیاد از دیدگاههای متفاعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبک - قسمت اولبیماری صرعمقالات انگلیسینوروفیدبک3تنها مرجع مجاز برای صدور مردم ایران شاد باشید