دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

سرنوشتتان در دست شما

افزایش بهره وری از خود و

من اصفهان را با انتخاب در

دکترمحمداذربایجانی کیست

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

انتخاب ما الگوی منطقه

پیشگیری ازاعتیاد و مبارزه ملی رسانه ای ضد مواد مخدر برای جوانان( هشت)

سنين ۵ - ۲ سالگي :
تفاوت هاي بين نمايش هاي تلويزيوني و آگهي هاي تجاري را كه از تلويزيون پخش مي شوند, توضيح دهيد.
مفهوم اساسي مخاطبين هدف را معرفي كنيد :
برخي نماي شها براي بزرگترها و برخي ديگر مخصوص كودكان است.
تماشاي تلويزيون را به يك ساعت در روز يا كمتر محدود كنيد.
از فيلم هاي ويديويي براي سرگرمي كودكان استفاده كنيد نه راحتي بزرگترها.
پاسخ عاطفي خود به پيام هاي رسانه اي را كه از نظر شما ناراحت كننده ، مسخره يا جالب توجه هستند , نشان دهيد . پاسخ شما به اين پيا مها براي فرزندانتان آموزنده خواهد بود.
سوالاتي براي كمك به فرزندان جهت تمايز بين واقعيت و تخيل بپرسيد :
آيا واقعاً ممكن است چنين اتفاقي بيافتد؟ اگر اين اتفاق براي تو مي افتاد باز هم بامزه بود؟

سنين ۸ - ۶ سالگي :
با هم تماشا كنيد :
والدين و فرزندان با هم نمايش را نگاه مي كنند و سپس والدين از فرزندان مي خواهند توضيح دهند چه اتفاقي دارد مي افتد تا ميزان درك كودك از محتواي پيام را ارزيابي
كنند .
از والدين بخواهيد مقررات و محدوديت هايي با كمك خود فرزندان در مورد زمان و محتواي استفاده از رسانه ها شامل بازي هاي ويديويي، تلويزيون، نوارهاي ويديويي و اينترنت وضع كنند .
از يك راهنماي تلويزيون يا يك ابزار برنامه ريزي ديگر براي انتخاب پيشاپيش نمايش ها جهت حمايت از مفهوم تماشاي انتخابي استفاده كنيد .
آدم هاي خوب و آدم هاي بد را براي معرفي كليشه هاي رسان هاي بررسي كنيد .
در مورد آنچه باعث مي شود يك آگهي توجه بر انگيز باشد
به بحث بپرداز يد و واژه هايي مانند سرعت ، شخصيت ، هنر پيشه ،شعار ، اشعار تبليغاتي ، تكرار ، شوخي و تعليق را كه باعث درك آگهي ها به عنوان ساختارهاي رسانه هاي مي شود به كودك بياموزيد .اختلاف بين داروهاي طبي و ساير انواع مواد را هنگام مشاهده آگهي هاي مربوط به داروهاي طبي توضيح دهيد .موقعيت هايي را كه در آن ها با آب و تاب به موا د مخدر پرداخته مي شوند, مورد تاكيد قرار دهيد . اگر براي اجتناب از مش كلي يا حل مشكلي از مواد مخدر يا الكل استفاده شد , پاسخ هيجاني خود رانمايش داده و ساير راه هايي را كه آن شخصيت مي توانست از طريق آنها پاسخ دهد, خاطر نشان كنيد.

سنين ۱۲ - ۹ سالگي :
باهم تماشا كنيد :
والدين و فرزندان يك نمايش را با هم تماشا مي كنند و فرزند توضيح بيشتري در مورد شخصيت ها و موقعيت ها مي دهد تا شما درك بهتري از هم ذات پنداري عاطفي كودك با شخصيت هاي نمايش به دست آوريد . والدين مي پرسند : تو از كدام شخصيت بيشتر خوشت ميآيد و چرا ؟
انتخاب ها را توجيه كنيد :
كودكان فهرست توافق شده اي از نمايش ها را تماشا مي كنند. كودك مي تواند يك نمايش جديد را كه خود انتخاب كرده است در صورتي كه دلايل خوبي براي انتخاب آن داشته و توسط والدين نيز مورد ت اييد قرار گرفته باشد , تماشا كند.
از والدين بخواهيد مقررات و محدوديت هايي با كمك فرزندان وضع كنند:
استثناها و تغيير مقررات بعد از مذاكره بين كودك و والدين تعيين مي شوند . اعمال مقررات براي برقراري عواقب تخلف از مقررات ضروري است.
در محيط زندگي روزمره كودك , تصوير ارائه شده در رسانه ها را با واقعيت مقايسه كنيد . به عنوان مثال اين كه چگونه موقعيت هاي پيش آمده بين جوانان، خواهر و برادرها و والدين به گونه اي كه در يك نمايش كمدي موقعيت ارا يه شده است با موقعيت خود آ نها مقايسه و مقابله مي شود؟
واكنش هيجاني خود به پيام هاي رسانه اي را كه نشان دهنده تغيير حالات هوشياري از طريق حركت سريع، افكت هاي صوتي يا جلوه هاي ويژه تصويري هستند به مشاركت بگذاريد . فرزند شما در مورد اين جلوه ها از چه چيز خوشش و از چه چيز بدش مي آيد ؟
هرگونه اشاره به اعتياد به مواد مخدر در رسانه ها و عواقب استفاده از مواد توسط يك شخصيت را به بحث بگذاريد . از كودكان بخواهيد تشخيص دهند كه استفاده از مواد چگونه مي تواند بر روابط و مسايل مالي تاثير بگذارد.

سنين ۱۸ - ۱۳ سالگي :
باهم تماشا كنيد :
از والدين و فرزندان بخواهيد يك برنامه را با هم ببينند و كودك توضيح دهد چرا دوستان او از اين برنامه خوششان مي آيد. والدين مي پرسند : چه چيزي باعث شده است اين برنامه اين قدر طرفدار داشته باشد ؟
موضوع بحث هنگام تماشاي مشترك :
بحث هايي در مورد طرح داستان و شخصيت بايد به تجسس در مورد ميزان واقعيت موضوع مطرح شده ادامه دهند . چه چيز باعث مي شود رفتار يك شخصيت واقع بينانه يا غير واقع بينانه به نظر برسد ؟
كاري كنيد كه بحث در مورد فيلم ها شروع انعكاس رويكردي در جهت آينده باشد . به عنوان مثال، استفاده از مواد چه تاثيري بر آينده يك شخصيت دارد ؟
به عنوان بخشي از فرآيند ارتباط، مقررات و محدوديت هايي وضع كنيد كه تاكيد آن ها بر ارزش هاي خانوادگي باشد. برخي رسانه ها حاوي پيام هايي هستند كه به ارزش هاي خانواده تجاوز مي كنند و نبايد وارد محيط خانواده شوند . بحث در مورد نمايش صحنه هاي جنسي مستهجن، گفتار كينه جويانه،
فحاشي، خشونت و استفاده از موادمخدر بايد به كنكاش در تفاوت ها و مشابه تهاي بين عقايد و ارزش هاي اعضاي خانواده بپردازد.
در اين مورد كه چرا مردم از رسانه ها استفاده مي كنند و نيز در رابطه با لذت ها و ارضائات متفاوت حاصل از كاربرد رسانه ها، از موسيقي پخش شده از راديوي اتومبيل گرفته تا جستجو در اينترنت تا سريالهاي بعد ازظهر تلويزيون، به بحث بپردازيد .
فرصت هايي براي يك بحث خانوادگي در مورد نقش رسانه ها در جامعه ايجاد كنيد . بپرسيد: نوجوانان, نفوذ رسانه ها بر كودكان خردسالتر را چگونه مي بينند ؟


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چطور نامزد ریاست جمهوری یازدهم اسفندنماینده شماانگیزه های سالم سازرويكردي نو به پيشگيري ازپیشگیری ازاعتیاد و مبارزآمیزش جنسی در فقه اسلامیحاکمیت حقتعالی حق سالاریآیا هنوز هم کسی هست بگویدشیشه خطرناکترین ماده مخدرواندرمانیصرع و دلایل صرعصرع و درماناثرات شیشه و کراکبیماری صرعسالم سازی مجلس کار یک پزشخدا ومردم اصل نظامندمجلس دوازدهممجلسمردم ایران شاد باشیدصدا وسیمای سایتمشاورهسوالات پزشکیمراحل رسیدن به خواسته ها ایمان ، نیرویی که کوه هاررای شما ملت به من امانتی افرادموفق چه ویزگی های ماسلام :حوزه - دانشگاهاز وابستگی به وارستگیاآیا میدانید من کاندید ممقالات انگلیسیپیامهای کاربرانمطالب و مقالاتراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختراه حل آسيبهای اجتماعی اکی دیر میشه ؟وضعیت اعتیاد در ایرانخانواده و اعتیادهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس راتنها مرجع مجاز برای صدور رويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگرعوامل خطر در ابتلای اعتياعتیاد از دیدگاههای متفاصفحه اصلیاعتیادآیا جدائی همیشه بهترین رمنافع درمان اعتیاد با متاختلال جنسی در مرداناعتیاد و مشروبات الکلی