دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

خودتان فرمانده و سکاندار

افزایش بهره وری از خود و

درمانگاه نوروفیدبک در مر

من اصفهان را با انتخاب در

دکتر آذربایجانی کیست ؟

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

پروتکل درمان اعتیاد ایمان مدار

عضو هیات مدیره جمعیت تولد دوباره درباره مزایای استفاده از روش درمانی پرهیز و ایمانمدار معتادان گفت: کاهش هزینههای سمزدایی، کوتاه شدن مدت درمان، کاهش دسترسی به مواد مخدر، شروع درمانهای غیردارویی با استفاده از مداخلههای مذهبی جهت بهبودی فرد معتاد، امکان ارائه خدمت به معتادان بیخانمان، ارائه اجازه انصراف از درمان و خروج از کانون از جمله مزایای استفاده از روش پرهیزمدار و ایمان مدار جمعیت تولد دوباره است.
به گزارش خبرنگار «اجتماعی» ایسنا، دیلمی در سمینار پروتکل روش پرهیزمدار و درمانمدار معتادان که به منظور معرفی این پروتکل درمانی توسط گروههای خودیار و بدون دارو امروز برگزار شد، جدایی فرد از محیط زندگی، احتمال تحمل نکردن درمان (که در 10 درصد از افراد دیده میشود)، تاخیر در ارائه خدمات پزشکی در موارد اورژانسی، احتمال وابستگی فرد به مرکز و مناسب نبودن این روش برای همه معتادان را از معایب این طرح دانست.
وی ادامه داد: افرادی که دارای سابقه بیمارهای قلبی، اختلال کارکرد کلیوی، بیماری پیشرفته کبدی مثل زردی، آسیت ، انسفالوپاتی کبدی، بیماران روانی شدید، صرع فعال، افراد دارای بیماریهای واگیردار و افرادی که دارای زخمهای باز و از کار افتاده (معلولیت ذهنی و جسمی) باشند در این مراکز و کانونها پذیرش نمیشوند.
عضو هیات مدیره جمعیت تولدی دوباره افزایش تعداد مراکز پرهیزمدار و درمانمدار به 150 مرکز و افزایش ظرفیت پذیرش تا 108 هزار نفر را از اهداف سال جاری این جمعیت خواند.
وی ادامه داد: درصد بهبودی افراد با استفاده از این روش و در طول یکسال 37 درصد است و مجموع معتادان بهبود یافته پس از گذشت مدت یاد شده 40 هزار نفر و حداقل معتادان خیابانی که طی امسال پذیرش میشوند،10 هزار نفر پیشبینی میشود.
همچنین در این نشست دکتر رفیعی ـ رییس موسسه داریوش ـ نیز گفت: اگر انجمن تولد دوباره منتظر دریافت کمکهای مادی از وزارت رفاه و سازمان بهزیستی باشد، پس از مدتی انگیزه فعالیت خود را از دست میدهد.
وی با بیان این که این انجمن باید به جنبههای حقوقی و بیمه کردن افراد تحت پوشش خود فکر کند، راهاندازی دو مرکز پایلوت جهت استفاده از دارو برای ترک اعتیاد و ارتقای کیفیت بهداشتی مراکز جمعیت تولد دوباره را پیشنهاد داد.
به گزارش ایسنا، جمعیت خیریه تولد دوباره از بدو تاسیس(1380) تاکنون با راهاندازی 98 کانون بازپروری و خانه بهبودی پرهیزمدار و ایمانمدار در سطح کشور در سال 2006 نایل به دریافت جایزه جامعه مدنی سازمان ملل به عنوان موفقترین سازمانهای غیردولتی در رابطه با اعتیاد شد. اعضای فعال این موسسه اکثرا از معتادانی تشکیل شده که سالها است از اسارت اعتیاد رها شدهاند.
فعالیتهای این سازمان غیردولتی از سال 73 در تهران با راه اندازی گروههای NA و سایر گروههای 12 قدمی آغاز و سپس اهداف اختصاصی خود را با بازپروری معتادان با روش پرهیزمدار و ایمانمدار و نیز رسیدگی به مشکلات خانوادگی، اجتماعی و رفاهی معتادان به صورت فردی و جمعی به مرحله عمل درآورد. این فرایند به مرور به صورت سازمان یافته و هماهنگ طراحی و نهایتا در سال 81 به عنوان جمعیت خیریه تولد دوباره به ثبت و اکنون به عنوان بزرگترین تشکل فعال در عرصه مهار اعتیاد، کاهش تقاضا، پیشگیری، کاهش آسیب و فرهنگسازی و نیز چگونگی زندگی معنوی به دور از وابستگیها در سراسر کشور فعالیت دارد.
روش پرهیز مدار و ایمان مدار این NGO یعنی پرهیز کامل از هر نوع ماده مخدر بر پایه کمک معتادان بهبود یافته به معتادان در حال مصرف پیریزی شده در روش ایمان مدار با ایجاد رخنه در ساختار شخصیت کاذب و بیایمان فرد معتاد و بازسازی آن موجب رعایت اصول معنوی و تقویت مهارتهای سالم زندگی فردی و اجتماعی او میشود.
در این روش از بهبودی کمهزینه معتادان و استفاده از تجربه معتادان بهبود یافته بهرهبرداری میشود. همچنین این روش ضمن استفاده از یافتههای علمی، تمرکز اصلی این جمعیت بر روی خودشناسی، خداشناسی و معنویات منعطف شده است. همچنین بیمار معتاد بعد از مراجعه به یکی از مراکز مشاورهای جمعیت تولد دوباره و دریافت گواهی سلامت دوره درمان 28 روزه خود را میگذارند در طول این دوره فرد میتواند با قطع مصرف دارو و ایجاد رخنه در شبکه دفاعی انکار به وجود آوردن شرایط تسلیم، آموزش بیان احساسات و اعتماد به نفس وارد جلسات 12 قدمی میشود و در نهایت الگوهای ترک اعتیاد به او آموزش داده میشود.

منبع خبر: خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
اعتیاد و مشروبات الکلیصرع در زناننوروفیبک 2اعتیاد از دیدگاههای متفاعوامل خطر در ابتلای اعتينوروفیدبکبیماری صرعمقالات انگلیسینوروفیدبک - قسمت اولتنها مرجع مجاز برای صدور مردم ایران شاد باشیدنوروفیدبک3چطور نامزد ریاست جمهوری خود ارضائیمطالب و مقالاتهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس راخانواده و اعتیاداز وابستگی به وارستگیوضعیت اعتیاد در ایرانرويكردي نو به پيشگيري ازاسلام :حوزه - دانشگاهکی دیر میشه ؟رويكردي نو به پيشگيري ازاعتیادپیشگیری ازاعتیاد و مبارزراه حل آسيبهای اجتماعی اسمزدایی از متادونآمیزش جنسی در فقه اسلامیراههائی برای تصمیمگیری دصفحه اصلیآیا هنوز هم کسی هست بگویدزوجهای خوشبختسوالات پزشکیآیا جدائی همیشه بهترین رسالم سازی مجلس کار یک پزشپیامهای کاربرانافرادموفق چه ویزگی های مشناخت صرعسایتهای دیگرایمان ، نیرویی که کوه هارشیشه خطرناکترین ماده مخدصدا وسیمای سایتمنافع درمان اعتیاد با متاثرات شیشه و کراکصرع و دلایل صرعمراحل رسیدن به خواسته ها اختلال جنسی در مردانصرع و درمانمشاوره