دکتر محمد آذربایجانی

اعصاب ، روان و مشاوره


جدیدسال بهره وری ودرامدم

؟برای اینکه دیر فرسودگی

سال نو مبارک

سرنوشتتان در دست شما

افزایش بهره وری از خود و

من اصفهان را با انتخاب در

دکترمحمداذربایجانی کیست

اتحاد وهمکاری ما با مقام

حق اصفهان وزاینده رود جر

انتخاب ما الگوی منطقه

امام چطور میگفت ؟

ما هميشه بر مبناي حفظ آزادي و استقلال و حفظ منافع مردم است كه اين اصل را هرگز فداي چيزي نمي كنيم
17/9/57- جناحهاي سياسي در حكومت اسلامي در اظهار عقايد خود آزادند.
14/11/57- به نظر من راديو و تلويزيون و مطبوعات بايد در خدمت ملت باشد
5/8/57- اول چيزي كه براي انسان هست آزادي در بيان و آزادي در تعيين سرنوشت است
18/8/57- دولت اسلامي يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است و براي همه اقليتهاي مذهبي آزادي بطور كامل هست و هر كسي مي تواند اظهار عقيده خودش را بكند
18/8/58- البته آزاديد هر رأيي دلتان مي خواهد بدهيد اما بي تفاوت نباشيد نسبت به سرنوشت مملكت خودتان، نسبت به اسلام، نسبت به ملت، نسبت به كشور بي تفاوت نباشيد.

هر ملتي خودش بايد تعيين سرنوشت خودش را بكند، ديگران نبايد بكنند، اين ملت ما هم الان همه ايستاده اند و مي خواهند سرنوشت خودشان را تعيين كنند.

- انتخابات در انحصار هيچ كس نيست نه در انحصار روحانيين است نه در انحصار احزاب است نه در انحصار گروه ها است.انتخابات مال همه مردم است،
- نمي گذارند جوانان رشد فكري پيدا كنند و در اينها قوه اعتراض بوجود بيايد كه نكند جلوي خودشان بايستند
- دولت اسلامي يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است و براي همه اقليت هاي مذهبي آزادي بطور كامل هست و هر كس مي تواند اظهار عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقايد را به عهده دارد و دولت اسلامي تمام منطق ها را با منطق جواب داد.

در اين جمهوري يك مجلس ملي مركب از منتخبين واقعي مردم امور مملكت را اداره خواهند كرد
خودتان وكيل براي خودتان تعيين بكنيد اشخاص مطمئن، اشخاص ملي، اشخاصي كه خدمتگزار ند براي شما تعيين بكنيد
- مردم بايد نمايندگان را خودشان انتخاب كنند
- همانطور كه بارها گفته ام مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارندو هيچ فرد يا گروه و دسته اي حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند جامعه اسلامي ايران كه با درايت و رشد سياسي خود جمهوري اسلامي و ارزشهاي والاي آن و حاكميت قوانين خدا را پذيرفته اند، مسلم قدرت تشخيص و انتخاب نمايندگان اصلح را دارند.

قانون فقط حكومت بكند... آنهم قانون عدل، آن هم قانون صحيح، آن هم قانوني كه براي رشد بشر است، براي صلاح بشر است.
- اگر قانون در يك كشوري عمل نشود، كساني كه مي خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده اند يا به صورت آزادي و امثال اين حرفها... قانون را باز كنند و تكليف را از روي قانون، همه شان معين كنند و بعد هم ملتزم باشند كه اگر قانون برخلاف رأي من هم بود، من خاضعم
ماديديم كه اسلام و كشور ايران چه صدمات بسيار غم انگيزى ازمجلس شوراى غير صالح و منحرف از بعد از مشروطه تاعصر رژيم‏جنايتكار پهلوى و از هر زمان بدتر و خطرناكتر در اين رژيم‏تحميلى فاسد (پهلوى)خورد.

چه مصيبتها و خسارتهاى جان فرسا ازاين جنايتكاران بى‏ارزش و نوكرمآب به كشور و ملت وارد شد. ازبعد از مشروطه هيچ‏گاه به قانون اساسى عمل نشده، ... اكنون كه‏با عنايت پروردگار و همت ملت عظيم الشان، سرنوشت كشور به دست‏مردم افتاده و وكلاء از خود مردم و با انتخاب خودشان بدون دخالت‏دولت و خان‏هاى ولايات به مجلس شوراى اسلامى راه يافتند و اميداست‏كه با تعهد آنان به اسلام ومصالح كشور جلوگيرى از هر انحرافى‏بشود.» هدف مجلس ، تحقق رضاي خدا و آرمانهاي اسلام

من ميل دارم كه اين مجلس ، يعني همه ميل داريد كه اين مجلس كه از همين ملت تشكيل شده است و با راي همين ملت تشكيل شده است و همه مي دانيد كه اين ملت جزاسلام انگيزه اي نداشتند، حتي مذاهب كه رسمي هستند، آنها هم ديانت را مي خواهند؛ خدا را مي خواهند؛ رضاي خدا را مي خواهند. ما بايد فكر اين معنا باشيم كه اين معنا كه رضاي خداست و آرمان اسلام است ، اين معنا را به تمام معنا درصدد باشيم كه متحقق كنيم .

انسان گاهي ديدش ، مجلس هم همين طور است ، ديدها مختلف است ، هردو وهمه جمعيت ، اسلام را مي خواهند، لكن ديد از اسلام اختلاف دارد، و مي دانيد كه تقريبابسياري از روشنفكرهاي ما هستند، افراد تحصيلكرده ما هستند كه اينها ادعاي اسلامشناسي مي كنند، لكن از اسلام بي اطلاع اند. اين طور نيست كه اسلام را به آن معنايي كه دارد، به آن معنا بتوانند بفهمند. يك جنبه اي يا يك جنبه هايي را در آن مطالعه مي كنند و مسائلي در آنجا مثلا مي فهمند، لكن جنبه هاي زياد ديگري كه در اسلام هست توجه نمي كنند؛ و اين اسباب اين مي شود كه يك اختلاف نظرهايي پيش بيايد.

من ميل دارم كه ، شما هم ميل داريد كه اين مجلس طوري باشد كه اگر قانوني را گذراند وقتي كه در شوراي نگهبان برود بيچون و چرا قبول كنند. شما مي دانيد كه مردم اسلام رامي خواهند، ديانت را مي خواهند، رضاي خدا را مي خواهند. اين همه مردمي كه درايران در اين طول مدت مبارزه كردند و حالا هم دارند در جبهه ها مبارزه مي كنند و درپشت جبهه ها هم مبارزه مي كنند، اينها همه براي اسلام است و براي خداست . اينها را مابايد فكر اين باشيم كه اين نظري كه به مجلس دارند و نظر اسلامي دارند، اين نظرمحفوظ بماند. اين نه مخصوص مجلس است ، دولت هم همين طور است .

همه كساني كه مشغول يك شغلي در دولت هستند، اين معنا را بايد توجه كنند كه مردم توجه به اسلام دارند؛ انحراف مختصري اگر پيدا بشود در يكي از اينها، اين انحراف را مردم نمي پذيرند. و ما بايد براي خدا درصدد رضايت اين مردم باشيم . يعني ، اين مردمي كه آن مجلسهاي طاغوتي را به هم زدند و يك مجلس اسلامي درست كردند. دست بسياري رااز توي حبسها گرفتند و بيرون آوردند از تبعيدها، تبعيد شده ها را برگرداندند. اينها همه چيزهايي بود كه مردم كردند. ما ادعا نمي توانيم بكنيم كه من كردم ؛ شما كرديد؛ جامعه كرد، منتها به توفيق خداي تبارك و تعالي . خداوند اين جامعه را طوري قرار داد و عنايت به طوري شد كه اين جامعه با ديد اسلامي جلو افتادند. و جوانهايشان را فدا كردند و همه چيزشان را دادند و آن رژيم را و آن كساني كه آن رژيم را تقويت مي كردند رفتند و يك جمهوري اسلامي پيدا شد؛ و از اين جهت ، مردم دنبال اسلام هستند.
تحت تاثير مكاتب انحرافي واقع نشدن نمايندگان

اگر خداي نخواسته ، در مجلس شورا - نه به واسطه سوءنيت ، به واسطه اينكه شناخت كم است - يك دسته اي گمان مي كنند كه مكتب سرمايه داري بهتر از مكتب كمونيست است مثلا، يك دسته هم آن طرفش را خيال مي كند، آن كه خيال مي كند او بهتر است ،مي رود سراغ اينكه ببيند در اسلام كجاها اسمي از اين مسئله برده شده ، بدون اينكه توجه به اطراف مسئله بكند، ببيند كه آنجايي كه گفتند، پهلويش چه گفتند. يك دسته مي روندآن چيزي را كه باز خودشان به نظرشان رسيده ، مي روند دنبال آنكه او را پيدا بكنند. من در نجف كه مشرف بودم ، مي ديدم كه در اين ديوارهاي نجف ، كربلا، يك چيزهايي راهمين بعثيها كه اساس اديان را منكرند و قبول ندارند، در آنجا نوشتند از نهج البلاغه .

آنهايي كه در نهج البلاغه راجع به - فرض كنيد كه - انتقاد از اينكه سرمايه داري اگر بزرگ بشود در پهلويش مظلوم پيدا مي شود، اين طور شعارها را مي نوشتند، منتها آنها نيت سوءداشتند. آنها اشخاصي نبودند كه بروند براي اينكه نهج البلاغه چه مي گويد، اطاعت كنند.و اما همان اشخاصي هم كه حسن نيت دارند، خدمت مي خواهند بكنند به اين كشور،خدمت به اسلام بكنند؛ گاهي به واسطه بي توجهي به همه اطراف مسئله ، مي بيني كه يك راهي را پيش گرفتند كه اين راه ، راه به خيال خودشان اسلام است ، لكن جهات ديگرش را توجه نكردند.

از اين جهت آني كه من آرزو دارم اين است كه ما، شماها كه در مركزقانونگذاري هستيد و از همه مهمتر محل شماست ، و ديگران هم كه مابعد اين واقع هستند، ما تحت تاثير هيچ مكتبي واقع نشويم . نمي خواهم بگويم همه شما تحت تاثيرواقع شديد، لكن يك عده اي ممكن است تحت تاثير تبليغات آن طرف يا تبليغات آن طرف . ما بايد راه مستقيم اسلام را بگيريم و مطالعات اسلامي داشته باشيم ، يا از كساني كه مطالعات اسلامي دارند ياد بگيريم كه آيا سرمايه داري تا چه حدود در اسلام قبول شده است و اسلام درباره او چه مي گويد، و كمونيست را اصل اسلام قبول دارد يا قبول ندارد.اگر يك مكتب انحرافي ، ما را در تحت تاثير خودش قرار بدهد، ما از اسلام غافل شده ايم .

حسن نيت داريم ، خيلي هم ميل داريم كه ملت چه باشد، صلاح اين است كه امروز چه جور بشود، صلاح براي اينكه اسلام تقويت بشود اين است كه امروز چه جوربشود. همه اطراف مسئله مطالعه نمي شود كه ببينند آن صلاح آخري ، آنكه اسلام گفته است ، اين يك مطلبي است از خداست . خدا اين طور نيست كه در نظر نگرفته باشد كه مصلحت چي است براي يك ملت ، يا براي يك جمعيت مصلحت چي است و مصلحت حالا بايد اين باشد، آن وقت آن باشد. آنجاهايش هم كه مصلحتي در تغييرات بوده است ، خدا گفته است آنها را. احكام ثانويه براي همين معناست كه گاهي يك مسائلي درجامعه ها پيش مي آيد كه بايد يك احكام ثانويه اي در كار باشد، آن هم احكام الهي است ، منتها احكام ثانويه الهي است .

ما بايد درصدد اين معنا باشيم كه اگر راي به يك پيشنهادي مي دهيم ، توجه بكنيم كه ما تحت تاثير يك مكتبي از مكتبهاي دنيا واقع نشويم . ما تحت تاثير قرآن باشيم ، تحت تاثير احاديث از ناحيه پيغمبر - صلي الله عليه وآله - اگر اين طور بشود كارها زودتر مي گذرد و كارها بهتر مي گذرد؛ و نظر مردم به شما،همان نظري است كه حالا هست . اگر ده مرتبه اين طور اتفاق بيفتد كه يك عده اي كه اكثريت - فرض كنيد - هستند، اينها يك چيزي بگويند، يك عده اي هم در اقليت باشندچيز ديگر بگويند، برود در شوراي نگهبان و رد كند، اكثريت را رد كند، نقض كند، اگرچندين دفعه اين طور بشود مردم آزرده مي شوند. يعني آن شناخت مردم از شما ممكن است يك وقت خداي نخواسته ، تغيير بكند و اين از بزرگترين خطرهايي است كه براي مجلس اسلامي است و براي اسلام است .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان شمس آبادی ، خیابان پارس دوم ، مجتمع مریم ، واحد 46
تلفن : 32347879 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آمیزش جنسی در فقه اسلامیحاکمیت حقتعالی حق سالاریآیا هنوز هم کسی هست بگویدشیشه خطرناکترین ماده مخدصرع و دلایل صرعرواندرمانیصرع و درماناثرات شیشه و کراکبیماری صرعیازدهم اسفندنماینده شماچطور نامزد ریاست جمهوری انگیزه های سالم سازرويكردي نو به پيشگيري ازپیشگیری ازاعتیاد و مبارزسالم سازی مجلس کار یک پزشخدا ومردم اصل نظامندمجلس دوازدهممجلسمردم ایران شاد باشیدصدا وسیمای سایتسوالات پزشکیمشاورهمراحل رسیدن به خواسته ها ایمان ، نیرویی که کوه هاررای شما ملت به من امانتی افرادموفق چه ویزگی های ماسلام :حوزه - دانشگاهاز وابستگی به وارستگیاآیا میدانید من کاندید ممقالات انگلیسیپیامهای کاربرانمطالب و مقالاتراههائی برای تصمیمگیری دزوجهای خوشبختراه حل آسيبهای اجتماعی اکی دیر میشه ؟وضعیت اعتیاد در ایرانخانواده و اعتیادهیچ وقت هیچ چیزوهیچ کس راتنها مرجع مجاز برای صدور رويكردي نو به پيشگيري ازسایتهای دیگرعوامل خطر در ابتلای اعتياعتیاد از دیدگاههای متفاصفحه اصلیاعتیادآیا جدائی همیشه بهترین رمنافع درمان اعتیاد با متاختلال جنسی در مرداناعتیاد و مشروبات الکلی